Dy vëllezër, Hyseni dhe Lefteri i janë drejtuar zonjës Eni Çobani tek seanca e ndërmjetësimit “Shihemi në Gj yq” tek E Diela Shqiptare.

Lefteri ka pësuar një aks ident me në Greqi dhe përfundoi në gje ndje k ome për 3 muaj. Shteti i dha dë mshpë rblim 250 mijë euro atij dhe 100 mijë euro prindërve të Lefterit.

Por sipas tij këto lekë i ka marrë gruaja me baxhanakun e tij dhe tashmë ai ka nge lur pa lekë. Madje gruaja nuk ka paguar as 30 mijë euro shpe nzime në spit alin ku Lefteri qëndroi 3 muaj në ko ma dhe tani atij i duhet të shesë shtëpinë që ka në Kuçovë për të paguar borxhin.

Vëllai i tij Hyseni nuk është dakord që të shesë shtëpinë sepse thotë që prindërit do mbeten në mes të 4 rrugëve.

Madje Lefteri tregon se ka marrë kër cënime se do e vr asin dhe ka fr ikë të takojë 3 fëmijët e tij.

Ardit Gjebrea: Po fëmijë ke?

Lefteri: Po kam tre.

Ardit Gjebrea: Kush i mban fëmijët?

Lefteri: Ajo.

Ardit Gjebrea: Sa kohë ke që nuk i sheh?

Lefteri3 muaj.

Ardit Gjebrea: Po nuk i lë ajo.

Lefteri: Jemi afër po unë nuk shkoj se kam fr ikë se më vr asin.

Ardit Gjebrea: Po kush do të të vr asë, për të parë fëmijët e tu do të të vra sin?

Lefteri: Gruaja fut njerëz.

Ardit Gjebrea: Të kanë kër cë nuar?

Lefteri: Po (qan).

Hyseni: Shtëpitë e plakut nuk do i shesësh fare ore.

Lefteri: Do i shes se s’bën.

Hyseni: Po nuk të lë unë.

Lefteri: Po më hanë gj akun, të tërë më hën grën gja kun tim.

Hyseni: Ik tek gruaja.

Lefteri: Të vete tek gruaja që të vr asë dhe ajo mua, Zoti më ra në qafë mua, të më bjerë dhe ajo të më vr asë? Dalin ditë për ditë të më kër cën ojnë. Nuk e dija që ta bën grua kështu ore. Sa ishte i ati gjal lë ishte mirë ajo, ishin njerëz të mirë, ia uli kokën ajo dhe e motra.