Lule Doçi ka qenë pjesë e rubrikës “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare ku rrëfyeu historinë e dhi mbsh me të je tës së saj. Ajo ngeli shtatzënë në një moshë mjaft të vogël, vetëm 16 vjeç e më pas u largua nga shtëpia për shkak të me ntalitetit, pasi e lindi ajo e la tek shtëpia e fëmijës. Jetoi me një burrë tjetër për një vit por nuk i eci siç duhej, e më pas njohu Vladimirin në kooperativë dhe u martua me të. Pasi e mori vesh Vladimiri historinë e saj me djalin, ai filloi të sillej ke q, ta sh ante, of end onte dhe shpesh herë e linte jashtë së bashku me fëmijët.  Për shkak të depr esi onit ku ai e kishte futur dhe për faktin se solli një vajzë tjetër në shtëpi për t’u martuar, Lulja e v ra u bashkëshortin dhe shprehet e pen  du ar sepse në ato momente ajo nuk ishte vetvetja.

Ardit Gjebrea: Po jeta me Vladimirin si shkoi?

Lule Doçi: Si fillim mirë, por me kalimin e kohës më paragjyk onte. I tregova për djalin sepse duhej patjetër t’ja tregoja. Ishim shumë të varfër, nuk kishim asnjë të ardhur, punonim në kooperativë vetëm për të siguruar bukën e gojës dhe si pa sojë e varfërisë dhe si pa sojë e këtij stru mbullari që përf shinte jetën time, fil loi të më v inte dorë, të më nënvl erësonte, më sha nte, më ofen donte në sy të komshinjve. Deri në momentin e fundit unë e kam dashur jashtëzak onisht shumë, e dinë fëmijët, e di opi nioni, e dinë krejt, i jam gjendur gjithmonë pranë pavarësisht se asnjëherë nuk më ka buzëqeshur goja me të. Mbase u mblodhën të gjitha vu ajt jet në një minutë dhe në dep resion e sipër që nuk kam dashur kurrë arrita të bëj një ve për p enale që jam…

Ardit Gjebrea: Dhe ti e vr ave.

Lule Doçi: Po Ardit.

Ardit Gjebrea: Si ndodhi?

Lule Doçi: Momentet e fundit që kam folur me të kanë qenë, ti duhet të dalësh nga shtëpia.

Ardit Gjebrea: Pse?

Lule Toçi: Unë kam sjellë një nuse tjetër, do ta sjell këtu, ti merr kalamajtë dhe shko nga të duash.

Ardit Gjebrea: Çfarë nuse kishte gjetur ai?

Lule Toçi: Nuk e di, ka ardhur me një vajzë në shtëpi, më ka parala jmëruar disa herë më përpara, dil përndryshe do të të vr as. Nuk di si të ta shpjegoj, por unë kisha dalë jashtë funksionit si njeri, nuk e kom andoja më veten. Djalin e madh e kisha në Greqi, 3 fëmijët e tjerë i kisha në shtëpi. Ata thoshin mos u më rzit, jemi bashkë, edhe po të na nxjerrë jet ojmë prapë bashkë, sepse na ka nxjerrë dhe jashtë në dimër dhe në verë dhe ndodhi ajo që ndodhi. Me gjysmë shpirti kam dalë jashtë dhe kam l ajm ëruar pol icinë, ka ardhur f ugoni i po lic isë më ka marrë, pastaj fëmijët ng elën rrugëve. Familja ime u shk atërrua plotësisht, jam munduar me çdo forcë e mundësi që të mbaj familjen sepse nuk kisha rrugë tjetër.

Ardit Gjebrea: Të kanë dë nuar?

Lule Toçi: Po më ka dën uar Gjykata e Burrelit 10 vjet, kam arritur të bëj vetëm 4 vite dhe jam liruar në 21 Janar të vitit 2016.

Lule Doçi ka treguar se para se të ndodhte kjo ngjarje ajo ka arritur të kontaktojë me të birin që e kishte bra ktisur në shtëpinë e fëmijës. Prindërit e nuses së djalit e kishin gjetur atë. Ai ka shkuar i ka vizituar disa herë, por pas asaj ngjarje ku Lulja vr au burrin, ai i ndërpreu marrëdh ëniet me të.