Një i ri shqiptar ka rë në në pra ngat e po licisë italiane me ak uzat e përndjekjes dhe kë rcën imit. Ky i fundit ishte aku zuar nga ish e dashura 20-vjeçare, pasi gjatë lidhjes riu i kërkonte që të vishej me rroba të mbyllura dhe të hiqte dorë nga rrjetet sociale.

Por pas ndarjes përndjekjet dhe dhu na ps ikolo gjike ndaj vajzës u shtuan më shumë nga ana e 21-vjeçarit shqiptar.

I riu deklaroi se të gjitha ve primet që kishte bërë ishin për shk ak të xhelozisë, ndërsa në momentin që e dashura e ndau, 21-vjeçari e kishte kër cënuar atë se nëse niste një lidhje të re do e vri ste. Por, përveç kësaj shqiptari kishte kryer shumë ve pra pe nale ndaj familjes italiane, duke i shk atë rr uar makinën, dë m tuar shtëpinë dhe f yer prindërit e saj.

Ndërkohë, në fund të muajit dhjetor ai kishte hedhur një bo mbë të krijuar vetë në ballkonin e saj, duke shkaktuar shumë dë me në stru kturën e banesës dhe tr embur familjen. Pas arr estimit në Cornaredo të Milanos, ai është dërguar në bu rgun e San Vittores.