Për Benin e vogël një mreku lli ndodhi në këto ditë festive. Vogëlushi gjerman, shpëtoi falë mirësisë së njerëzve që dhuruan para që ai të shërohej.

Tani ai qesh dhe luan, madje edhe mu ndohet të hajë vetë. Beni tani e kap lugën vetë. Një vit më parë dukej ndryshe. Pak para Krishtlindjeve të 2019-ës, familja nga Weg berg nga Nordrhein-Westfalen në Gjermani mori një la jm të keq. Atë që djali i tyre kishte një sëmundje të ligë.

Humbja e mus kujve shoqërues e bëri Ben pothuajse të p aaftë për të lëvizur. Mjekët para shikuan që mus kujt e tij të frymë marrjes përfundimisht do të dës htonin. Ata i hoqën të çdo mundësi për të jet uar.

Por për Benin e vogël u mblodhën 2 milionë euro dhe ilaçi për shërimin e tij u ble. Në atë kohë ilaçi nuk ishte apro vuar në Gjermani. Tani edhe Beni i vogël është si gjithë fëmijët e tjerë, ai mund të luaj dhe të qeshë. Prindërit e tij thonë:

Ne nuk hoqën dorë nga besimi në Z ot dhe ai bëri mirë për djalin tonë dhe njerë zit që na ndihmuan.

Burimi: Bild/ Marrë nga Gazeta Korrekte.