Një 35-vjeçare, shtetase amerikane që jeton dhe ka biznes joga në Tiranë, është ndier e f yer dhe e bez disur nga një shtetas kinezo-kanadez dhe një shqiptarë, saqë e vetmja zgjidhje për të ishte veçse pol icia.

Burime nga gazeta “Si”, tregojnë se amerikania me inic iale R. B., shkoi në pol icinë qendrore pas një inci denti të ndodhur në biznesin e saj, palestër Joga.

Sipas poli cisë, gruaja e ushtron këtë aktivitet në kryeqytet prej pesë vitesh, por asnjëherë nuk është ndeshur me pr obleme të tilla me shtetas shqiptarë.

Sidoqoftë fl akën për gri ndjen e ka ndezur një shqiptar që u gr ind në brendësi të ambi enteve, por më pas dy të huajt e kanë vijuar sher rin, për të drejta të padëgjuara.

Njëri kërkonte d ëmshpë rblim duke aku z uar se përse nuk i garantoi qetësi dhe tjetri (amerikania), u fye kur ai e quajti “k*rvë amerikane e shëndoshë”.

Amerikania tregon se shtetasi me iniciale A. B. shqiptar dhe shtetasi kinezo-kanadez me iniciale H. P, të cilët u grindën për shkaqe banale.