Në orët e para të mëngjesit të sotëm është shënuar një aks ident i trefishtë në Rrogozhinë.

Tre automjete janë p ërpl as ur me njëri-tjetrin dhe për pa so jë 3 persona kanë mbetur të pl agos ur rë ndë.

Të aks ide ntua rit janë dërguar me ur gje ncë në spi talin rajonal të Durrësit, teksa gjendja e tyre shë ndetë sor ë nuk bëhet me dije.

Nuk dihet se çfarë është bërë shkak për përpl as jen e automjeteve.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur