Sot në stu dion tek E Diela Shqiptarë në r ubrik ën “Ka një mesazh për ty” është fuar Due dhe Dilja nga fëmijët e tij. Ai dhe bash këshortja kanë bërë 9 vajza dhe djalin në fu nd.
Çifti ka bërë shumë përpj ekje për të sjellë në jetë djalin e tyre dhe për këtë arsye e kanë p ikë të dobët. Ata e kanë quajtur Gjet dhe djali sot ka për t’i nj oftuar se do lar g ohet nga Shqipëria për të punuar dhe shp rehet se do i gjendet pranë gji thmonë.

Due hyn në emi sion duke duartr okitur dhe duke kënduar “shumë uri me për emis ionin” duke shk aktuar të qeshura në stu dio.

Ardit Gjebrea: Po si je ni? Due: Unë vd e s për ty.

Ardit Gjebrea: Të kesh j etë dhe shëndet , për veten, Dilen dhe fëmijët e tu. Ardit Gjebrea: Po kush ju ka th irrur sot?

Due: Po nuk dimë dhe as duam të dimë fare, a të p ashë ty? Unë jam fu kara por jap 1 milion lekë vetëm të të shoh ty në stu dio. Jam babai i 9 vajzave dhe i 1 djali në fu nd. Djali nuk më ka thë rritur se është në Shkodër. Të gjitha vajzat i dua dhe më du an njësoj, nuk di, unë as do vr as mendjen kush ësht ë, veç do shoh, nuk di se çfarë të the. Unë kam 30 nipa dhe mb esa, kam stë rnipa dhe stërmbesa 17, gjithsej si familje bëh emi 59. Nga 59 nuk e di se kush më ka thë rritur.

Ardit Gjebrea: Më sh to mua dhe bëheni 60.

Due: Ti je i pari. Ardit Gjebrea: Zonja D ile si i keni ale ancat në shtëpi?

Dilja: Një ll oj, me çu nin unë për vete dua më shumë çunin se është i përdi tshëm aty, ndërsa të gjitha vajzat të gjit ha njësoj. Ardit Gjebrea: Ju jetoni me çunin?

Dilja: Po. Ardit Gjebrea: Po kur nuk vj en ndonjë natë çuni në shtëpi? Dilja: E di unë si e mbyl l derën kur nuk vjen ai.