Një tjetër ngj arje e rë ndë ka ndodhur ditën e sotme në Tiranë. Mësohet se një 28-vjeçare me ini ciale L.H është he dhur nga lartësia e katit të 5-të të pallatit dhe ka hu mbur je tën. Mësohet se ngja rja ka ndodhur në rrugën “Prokop Mima” rreth orës 12:20. Grupi he timor vijon punën për zbardhjen e plotë e rrethanave të ngja rjes, ku paraprakisht dys hohet se vu ante nga pro bleme të she ndetit men dor.

Njoftimi i pol icisë:

Rreth orës 12:20, në rrugën ‘Prokop Mima’, dy shohet se është vetëhe dhur nga lartësia e katit të 5-të të pallatit ku banonte shtetasja L.H., 28 vjeçe, ku për pas ojë ka ndë rruar je të.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur