Një nënë është deklaruar fajtore për vr as jen e djalit të saj 10-vjeçar pasi e mby ti atë me një sfungjer.

Dylan Freeman, 10 vjeç, u gjet i vd ek ur brenda shtëpisë në Acton, West London, më 16 Gusht. Mamaja Olga Freeman e kishte mbu luar me një bat an ije dhe kishte vendosur lodra pranë tij.

Nga ekza mi nimi u zbulua se shka ku i vde kj es së Dylan ishte kuf izi mi i rrug ëv e të fry mëm arrjes. Kur vd iq Dylan, babai i tij i cili është një fotograf i famshëm Dean Freeman, ishte në Spanjë.

Ditën e sotme u zhvillua një se ancë dëgj imo re vir tuale në Old Bailey, shtetasja ruse Freeman mohoi vr as jen e djalit të saj por pranoi vr as jen si shk ak i pakujdesisë së saj.

Një raport psi kolo gjik ka pë rcak tuar se Freeman vuante nga një episod i rë ndë dep res iv me sim ptoma psi kot ike kur v rau djalin e saj.

10-vjeçari Dylan vu ante nga Sin droma Cohen, një çrre gull im gje netik i kar akte rizuar nga vonesa e zhvillimit, duke përfshirë aftësinë e kufi zuar, muskujt e dobët dhe dë mt imin e shikimit.

Freeman gjatë bllo kimit ishte munduar të ku jd esej ndaj 10-vjeçarit por filloi të vuante depr esi oni.

Nga het imi i cili u hap në Gusht u zbulua se ajo i kishte dhënë atij një il aç për të fjetur para se të vinte sfungjerin në gojën e tij. Ajo më pas përdori reç ipe ta për ta lidhur atë në vend dhe thirri shoqen e saj për të rrë fy er.

Babai i Dylanit Dean Freeman u bë i i njohur nga fotografitë që i kishte realizuar të famshmëve si David Beckham dhe Spice Girls. Kohët e fundit, ai kishte realizuar fotografi me Bradley Cooper dhe Emily Ratajkoëski.

Në një deklaratë më parë për djalin e tij ai tha: “Dylan ishte një fëmijë i bukur, i ndritshëm, kureshtar dhe artistik, i cili donte të udhëtonte, të vizitonte galeritë e artit dhe të notonte. Ne kemi udhëtuar gjerësisht gjatë viteve së bashku duke kaluar kohë të paharrueshme në vende përfshirë Brazilin, Francën dhe Spanjën. Nuk mësohem dot me hu mbjen e tij”. /tvklan.al

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur