Erdhi për pushime në Kosovë, por një mërgimtar u befasua me një porosi që gjeti në banesë.

Atij i kërkonte falje Pol icia e Kosovës për shkak se i kishin bas tisur banesën gabimisht.

Megjithatë, ky operacion pol icor doli të jetë i suksesshëm pasi një kat më lartë gjetën 4 kilogram her oinë.