Kancelarja gjermane Angela Merkel ka re fuzuar të marrë vak sinën e Britanisë AstraZeneca. Gjatë një interviste për një gazetë gjermane, Merkel ka deklaruar se asaj nuk i lejohet të marrë vak sinën e AstraZeneca. Rezulton se komisioni i pavarur i vak sinave të Gjermanisë (me të drejtë apo gabimisht) ka aprovuar vetëm vak sinën AstraZeneca për njerëzit e moshës 65 vjeç e poshtë, të paktën për momentin, dhe Kancelarja është 66 vjeç.

Ndonëse shumë krerë të qeverive janë vak sinuar për t’i treguar popullit se vak sina është efe ktive, Merkel ka zgjedhur që të mos bëjë të njëjtin veprim. E pyetur nëse është e fri kës uar nga infektimi dhe nëse do të ketë vaksinim të detyrueshëm, kancelarja gjermane u shpreh:

Unë nuk dua te infe ktohem me koronavirus dhe po bëj gjithçka për ta parandaluar atë. Unë personalisht njoh njerëz që janë go ditur rë ndë, të cilët mezi e kanë përballuar sëm undjen. Njerëzit e tjerë gjithashtu mund të pësojnë dë me të rë nda afatgjata. Së pari duhet të vaks inohen të moshuarit, ata me sëmu ndje të tjera dhe gjithashtu njerëzit që janë në kontakt të ngushtë me njerëz të inf ektuar. Ky është një urdhër i arsyeshëm të cilit dua t’i përmbahem. Ne kemi premtuar se nuk do të ketë vak sinim të detyrueshëm. Nuk mendoj se është e nevojshme duke pasur parasysh gatishmërinë e lartë për t’u vak si nuar. Ne mund dhe duhet të përdorim argumente për të reklamuar. Prodhuesit po punojnë gjithashtu për prodhimin e vak si nave për fëmijë dhe adoleshentë. Vak sinat testohen edhe për gratë shtatzëna. Kemi mjaft njerëz që duan të vak si no jnë për të arritur imu nit etin e tufave.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur