12-vjeçarja qël lon veten me ar më gja hu, gjen vde kjen rrugës për në sp ital

Disa çaste më parë është regjistruar një ngja rje tra gj ike në fshatin Baks në Shkodër,

ku një 12-vjeçare ka vr arë vet en aks ide nta lisht me a r më gj ahu. E mi tura u pla gos rë n dë,

ndërsa rrugës për në sp ital ka ndërruar jetë.