Pas orë të tëra negociatash të mundimshme, kancelarja gjermane Angela Merkel dhe liderët e 16 landeve u pajtuan që të zgjasin edhe një herë izo limin.

Këtë herë, masat ku fizuese do të mbeten në fu qi deri në 7 mars, edhe pse për disa prej tyre do të ketë lehtësime. Edhe pse e pranuan se kufi zimet akt uale kanë arritur ta stab ilizojnë disi numrin e infe kt imeve të reja në Gjermani, varia ntet e reja dhe shumë më inf ekt uese të Covid 19 janë kthyer në shqetë simin për Berlinin zyrtar.

Merkel ritheksoi synimin për ta ulur incid encen në shkallë kombëtare nën 50. Parandalimi I një vale të tretë të virusit, u shpreh kancelarja, ka sot përparësinë kryesore dhe me shifrat akt uale, shtamet e reja të Sars Cov 2 mund të çojnë shpejt në një rritje eksponenciale të rasteve. Ekzekutivi gjerman thotë së nuk i mbetet zgjidhje tjetër pervecse të zgjasë izol imin për të shmangur një rikthim më for cë të së mund jes, dhe t`i lehtësojë tani masat vetëm për t`i shtrënguar më vonë sërish.

Megjithatë, u vendos që ato të zgjaten deri në 7 mars dhe jo 14 sic kishte propozuar Merkel fillimisht. Baret, restorantet e qendrat kulturore do te mbeten të mbyllura; maskat do të vazhdojnë të jenë të dety rueshme nëpër dyqane dhe në transportin publik, ndërsa punonjësit duhen lejuar të vazhdojnë punën nga shtëpia, kur kjo është e mundur.