Liljana Bakalli tregon se Sinan Hoxha ishte thjesht prete ks sepse bashkëshorti është shumë xh eloz dhe e dhu non vazhdimisht.

Kon fl ikti ka ndodhur në 1 janar, kur gjatë darkës në familje, në ekran është shfaqur këngëtari Sinan Hoxha.

Liljana Bakalli rrë fen për “Shqipëria live” se Saimiri, bashkëshorti i saj shpesh ka qenë i dhu nsh ëm me të: “Gjithmonë ka qenë xhe l oz. Mund të bëhet xhe lo z për këdo. Më pëlqente muzika popullore dhe prandaj e doja televizionin te ai. Nuk i thashë se më pëlqen Sinan Hoxha. Por Saimiri e mori këtë sikur unë pëlqeja Sinanin”.

Madje, Liljana pas de batit ka ten tuar të vr asë ve ten: “Saimiri gjithmonë më ka ofe nduar. Mora thi kën të vr is ja vet en por nuk më le juan, as Saimiri, as familjarët”.

Rr ëfen se Saimiri u përpoq “t’ia kthente me të njëjtën monedhë”: “Po shihte Për’puthen dhe më tha unë jam i ri dhe mund të shoh prapë femra”.

Por dh u na në familje ka nisur që herët. “Edhe në 2011 kur kam lindur djalin e madh jam dhu nu ar. Kam bërë edhe den on ci me të tjera. Në 2020, në shkurt ose mars kam bërë de no n cim dh un ë në familje. Por mendova për dy fëmijët dhe shkova thashë kam bërë de non cim të rr e më. Edhe ndaj djalit të madh, Saimiri ka ush tr uar dhu n ë. Kam pasur dëm ti me fi zi ke, dua rt, gis htat e th yer”

Liljana është 25 vjeçe dhe ka 10 vite e martuar me Saimirin, por sipas saj tashmë nuk do që të bashkohet më me bashkëshortin. Më parë, 25-vjeçarja e ka de no ncu ar tre herë bashkëshortin por në të gjitha ra st et, ka tërh equ r de non cimin duke lejuar përsëritjen e dh u n ës në familje.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur