Një ngja rje e rë ndë ka ndodhur në qytetin e Elbasanit.

Mësohet se gjatë orës 15:00 ka nd ër ruar jetë një fadr omist në një fabrikë hekuri në Katjel të Përrenjasit.

Shkak i nd arjes nga jeta e 58-vjeçarit, i cili është ide ntifikuar si Skënder Po,lisi, mësohet se ka qenë at aku kard iak në momentin që po punonte në fabrikë.

Tr upi i të ndj erit është dërguar menjëherë në mo rgun e qytetit të Elbasanit, teksa pritet edhe zbardhja e shk aqeve të vde kjes së puno njësit të fabrikës.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur