Gj ykata ka a provuar kërkesën e Pro kurorisë Themelore në Gjakovë ka bërë kërkesën për caktimin e masës së parabu rgimit ndaj L.G., i cili dyshohet se nën ndikimin e alko olit, me das hje ka ten tuar ta vr asë djalin e tij, të cilit i ka kërkuar të largohet nga shtëpia

Rasti ka ndodhur më 6 gusht në Rahovec, ka bërë të ditur Prokuroria e Gjakovës.

L.G. dysh ohet për veprat pe nale “V rasje në t entativë”, dhe “Përdorimi i ar mës apo mje tit të rr ezikshëm”.

“Prokuroria njofton se, rasti ka ndodhur më 06 gusht 2021, në Komunën e Rahovecit, pikërisht në afërsi të shtëpisë së tyre të përbashkët, ku i pandehuri L.G., nën ndikimin e alko olit , me dashje ka ten tuar ta pri vojë nga jeta djalin e tij, të dëmtuarin A.G. I njëjti, së pari kërkon që djali i tij të largohet nga shtëpia, e më pastaj e nxjerr a rmën nga brezi, duke sht ënë dy herë në drejtim të tij, por nuk arrin ta qël lojë sepse i dë mtuari largohet me shpejtësi”, thuhet në njoftim.

Pro kuroria bën të ditur se Gjyk ata kompetente ka aprovuar kërkesën për caktimin e masës së parabur gimit ndaj të dyshuarit.

“Prokurori i rastit ndaj të pandehurit, ka kërkuar masën e parabur gimit në afat prej 30 ditësh, e cila është aprovuar nga Gjykata kompetente”, thuhet në njoftim.