Vak sina Sputnik V e Rusisë ku dër CO VID-19 do të prodhohet në Itali nga korriku, tha të martën Dhoma e Tregtisë Italo-Ruse. Italia do të bëhet kështu vendi i parë i BE-së që bën vak sinën ruse, e cila është ende nën shqyrtim nga Agjen cia Evr opiane e Bar nave (EMA). Stefano Maggi, një këshilltar për shtyp në Dhomë tha:

Vak sina do të prodhohet nga korriku 2021 në fabrikat e ndërmarrjes far maceu tike italo-zvicerane Adienne në Lombardi në Caponago pranë Monza. Dhjetë milion do za do të pro dhohen midis 1 korrikut dhe 1 janarit 2022, kjo është “marrëveshja e parë në nivelin evropian për prodhimin e vaks inës Sputnik në ter rit orin e BE.

Spu tnik V nuk ka marrë ende miratim nga rregullatori i BE, i cili filloi shqyrtimin e tij javën e kaluar.

Autoritetet ruse thonë se janë të gatshëm të sigurojnë vaksina për 50 milion evropianë duke filluar nga qershori. Disa vende të BE, duke përfshirë Hungarinë dhe Sllovakinë, kanë filluar administrimin e vak sinës ruse pa pritur miratimin e EMA.

Sputnik tani është aprovuar në 46 vende, pavarësisht se u pa fillimisht me skept icizëm në Perëndim, ndërkohë kjo vak sinë është 91.6% efikase kundër formave simpt omatike të sëm undjes.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur