Ndonëse një ditë më parë Komiteti T eknik i Eksp ertëve vendosi të mos ndryshojë masat e dy javëve të fundit, Silva Bino ka deklaruar ditën e sotme se ditën e hënë do të rishikohen ma sat dhe do të vendoset nëse do të shtohen. Duke pranuar se jemi në një situatë kri tike me pan deminë, Bino deklaroi se do të shikohet sesi do të jenë shif rat e fundjavës dhe më pas do të mërret vendimi.

Më konkretisht, ajo është shprehur se:

Në fund të javës do të shikojmë se si po ecën gradualisht situata dhe të hënën tjetër do të merren ma sat përkatëse sipas evol uimit të pan demisë.
Ndër të tjera, Silva Bino i konsideron “k ambanë al armi” shifrat e të prek urve nga koronavirusi, personat që kërkojnë ndihmë në spi tale dhe hum bjet e jetëve prej Covid-19, ndërsa kërkon bashkëpunimin e qytetareve.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur