Do vazhdojnë të jenë në fuqi masat e aplikuara dy javë më parë. Pra, ora pol icore do të vijojë nga 20:00-06:00. Kështu është shprehur Kryetarja e Komitetit teknik të Ekspe rtëve, Mira Rakacolli.

Rakacolli tha:

Duket se situata në vend është deli kate një situatë që meriton vëmendje por duket se nga shifrat kemi një situatë të qëndrueshme dhe në ditët e fundit ka një te ndencë ulje të indi katorit R nga 1.1 në 1.05. Masat që u propozuan para dy javësh kanë dhënë ef ekt. Ne do të vijojmë të mbetemi aty duke i vlerësuar ngu shtësisht në kohë të shkurtër. Pra në masat që vazhdojnë të mbeten në f uqi, është kufi zimi i lëv izjes së qytetarëve në orën 20:00.