Sipas vendimit të marrë më shumë se dy javë më parë, sot përfundon ora pol icore e vendosur në orën 20:00-06:00. Mirëpo, kjo nuk do të zbatohet, pasi sot pritet të mblidhet sërish komiteti i ekspertëve. Gjithashtu, bëhet me dije se mund të kemi një ashpë rsim ma sash, ku ora pol icore mund të zgjatet deri në 18:00.

Ky ashpë rsim mund vjen pasi numri i të infe ktuarve është rritur ndjeshëm dhe moshat e reja po preken gjithnjë e më shumë. Nuk dihet se sa do i mbështesin shqiptarët këto mas a, por pritet ven dimi fi nal.