Një ngj arje e rë ndë ka ndodhur para dy ditësh në një lokal në Krujë.

Në një video të publikuar nga Syri.Tv shihen katër persona të ma sku ar dhe të ar mato sur që futen në lokal dhe us htr o jnë  dhu në ndaj një të riu.

Gjithashtu ata kër cën ojnë edhe personat e tjerë që ndodhen brenda lokalit, ndërsa të riun e shtrijnë për tokë dhe e go da sin fort me shkop.

Pasi e rra hin barb arisht, agre sorët  vendosin të largohen. I riu është dërguar në spi tal për të marrë mjekim nga pla g ët e shka ktu ara.

Ndërkohë për këtë ngj arje nuk ka ende asnjë rea gim zyr tar nga Pol icia e Krujës.