Emisioni “Stop” ka publikuar sot den oncimin e Dave dhe Prene Nikolli. Gazetarët e “Stop” kanë shkuar në Shënkoll të Lezhës, pasi Dave e Prene Nikolli janë nxjerr me for cë nga banesa e tyre.

Dave Nikolli tregon se është nxjerr me forcë nga djali dhe është dhu nuar bashkë me vajzën. Edhe pse ka një urd hër mbr ojtje dhe një vendim gjyk ate për të hyrë në banesë, prej vitit 2019 vendimi nuk është ekz eku tuar.

Tashmë Dave dhe Prene Nikolli janë pa strehë dhe banesa ku ato kanë jetuar më parë vijon të jetë e mby llur, por Zyra Përmbarimore e Lezhës nuk bën asnjë veprim.

Pas den oncimit gazetarja e “Stop” është interesuar pranë zyrës përmbarimore Lezhë, por drejtuesja e këtij institucioni nuk pranon grupin e xhirimit në zyrë. Drejtuesja e zyrës Përmbarimore Lezhë, Liza Cuni nxjerr pretendimin, që nuk ka ardhur pala kreditore, e moshuara dhe e bija e së murë.