Edvin Prifti, mjeku i cili doli në përgjimet e do sjes he timore të SP AK për lirimin e të dënuarve përjetë nga Gjy ka ta e Kru jës nuk është një emër i panjo hur për publikun. Gjatë periudhës së pand em isë ai jepte shpesh kë shilla për vir usin COV ID, ndonëse us htr on detyrën e e kard io-kir urgut në Qendrën Spit alore Universitare “Nënë Tereza” .

Ai i kushtuar shumë intervista dhe artikuj në median online në lidhje me reagimin e tr upit ndaj vi rus it por edhe në lidhje me vak si nën anti-COVID.

Në do sja e publikuar ditën e sotme ai del në përgjime duke folur me kryesekr etaren e Gjy kat ës së Krujës e cila i ofron një shumë parash për t’i op eruar nënën.

Ndërkohë mbrëmjen e sotme, oficerët e SPAK mësynë në zyrën dhe banesën e mjekut ku në total u gjetën dhe u sekue struan 250 mijë euro dhe 160 mln lekë të vjetra./mv.abcnews.al