Një qytetar nga Gjakova ka treguar se si u mash trua nga një i afërm i tij për t’u martuar me një grua shqiptare.

Afrimi ka ardhur në rub rikën “Ka një mesazh për ty” tek E Diela Shqiptare për të treguar historinë e tij të dhi mbshme.

Atij i kishte vd ekur gruaja para katër vitesh dhe më pas hum b edhe nënën dhe vajzën e tij.

Djali i tezes së tij e kishte parë të mërzitur kur i kishte shkuar për vizitë dhe i thotë djalit të Afrimit, Rizait që të martonte babain dhe Rizai i thotë që ta gjejë gruan dhe e martojnë. Me njohje, një djalë nga Kuksi Almiri i thotë Afrimit do të të sjell Rozën dhe Lorenën të cilat motra, por në të vërtetë ato rezu ltuan të ishin kushërira dhe jo motra.

Afrimit i kishin thënë që asaj i ka vd ekur burri dhe ka vetëm 1 vajzë, por në të vërtetë ajo kishte 3 fëmijë. Para se ta takonte Lorenën, Afrimi tregon se e ka parë në foto dhe nuk i ka pëlq yer, por u detyrua ta njihte për shka k të djalit të tij dhe djalit të tezes. Herën e parë kur e takoi nuk i pël qeu, kurse kur e takoi herën e dytë e pë lqeu. Pasi u bënë 52 ditë nga vde kja e nënës dhe vajzës së tij ai u ma rtua me Lorenën.

Por Almiri pers oni që ishte futur si shku es pas njoh jes së çiftit i ka kërkuar 150 euro k apar që mos pri shej shku esia nga ai dhe Lorena.

Ai është martuar me Lorenën nga Tirana, ka që ndruar vetëm 3 muaj me të dhe më pas ajo ka ikur.

Afrimi: Pasi u çuam Almiri tha duhet të më lësh 150 euro kap ar që mos lua ja unë dhe Lorena.

Ardit Gjebrea: Po sa kushto nte kjo njohja, se 150 ishte ka pari?

Afrimi: 1000 euro.

Ardit Gjebrea: 1000 euro për prezan timin, po mendoja “Aldo Mor ning S how” me të gjitha preza ntimet që ka bërë do ishte bërë mi liarder deri tani.

Më pas Afrimi ka rrë fyer se pas 52 ditësh janë takuar sërish, i ka dhënë lekët Amirit dhe ai i mori Lorenën tek shtëpia.

Pas 3 ditësh Lorena i th otë se duhet të ikë në Tiranë sepse i ka ardhur vajza nga Italia dhe do shk ojë në spi tal. Ajo i mori edhe 300 euro për t’i b lerë biletën vajzës së saj.