Një i ri nga Vlora ka ndë rruar jetë sëfundmi si pa sojë e Co v id-19. Lajmi është bërë i ditur nga gazetari Enrik Mehmeti. Ky i fundit shkruan se Fatjon Halitaj ishte ndër mekanikët më të mirë të qytetit të Vlorës dhe ndër njerëzit më pozitiv që kam njohur.

Për disa ditë me radhë luf toi ndaj sëmu ndjes së ke qe ku ishte përmirësuar ndërsa pardje u përke qësua menjëherë ku mjekët e futën menjëherë në intubim dhe brenda disa orësh vdi q.

Postimi i plotë:

Një djalë i ri hu mbi j etën si pa sojë e Cov id-19. Fatjon Halitaj ishte ndër mekanikët më të mirë të qytetit të Vlorës dhe ndër njerëzit më poz itiv që kam njohur. Për disa ditë me radhë lu ftoi ndaj së mun djes së k eqe ku ishte përmirësuar ndërsa pardje u përke qësua menjëherë ku mjekët e futën menjëherë në int ubim dhe brenda disa orësh vd iq. Fatjoni, një prind dhe familjar shembullor i la fëmijët jetim. Kjo së mundje është e pabe së ,ku stab iliteti shëndetësor mund të përke qësohet menjëherë. Ngus hëllime familjes dhe familjarëve për këtë humbje. Kjo sëm undje nuk është një lojë,zbatojini këshillat për tu mbrojtur!