Mj eku Pëllumb Pipero është infe ktuar me koro navi rus. Edhe pse ka marrë d ozën e parë të vak sinës, ai ka rezultuar p ozi tiv. Pipero ishte personi i tretë që mori va ks inën në Shqipëri, pas Najada Çomos dhe Edi Ramës.

Ai është duke u kuruar në shtëpi dhe gjendja e tij është e mirë.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur