Personi në foto është Roniada Hysa, inf ermierja e Spitalit In fektiv në Tiranë, e cila është arr estuara sot nga Po licia e kryeqytetit sepse i ka vje dhur një sasi të caktuar parash, një pacienti që hu mbi jetën nga Covid-19.

30 vjeçarja me banim në Durrës u arre stua pasi, në bazë të pamjeve filmike rezulton si autorja e vje dhjes së një shume parash në portofolin e shtetasit K. D., i cili ka qenë i shtruar në spitalin inf ektiv, ku ka ndërruar jetë nga COVID-19.

Kallëzimi është bërë disa ditë më parë nga djali i të ndjerit, shtetasi F. D., 25 vjeç, i cili ka deklaruar se nga llogaria bankare e të atit ishte tërhequr shuma 60.000 lekë.

Në bazë të provave filmike ka rezultuar se edhe shuma e parave është tërhequr nga shtetasja Roniada Hysa, inf ermiere në spitalin infe ktiv, e cila ka pranuar autorësinë e ngjarjes.

Ronida Hysa, fillimisht e ka nisur karrierën në spitalin e Durrësit dhe më pas është transferuar në Tiranë.

30-vjeçarja tashmë e arre stuar, pritet që të dali para gjyk atës së Tiranës, për tu njohur me masën e si gurië “arr est me bu rg”.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur