Më datë 22.01.2021, rreth orës 06:15, në fshatin Viron, Finiq, në një stan ka rë në zj arr dhe si pas ojë janë dje gur rreth 200 bagëti (dele) dhe një sasi e konsiderueshme baze ushqimore.

Nga he timet parapr ake dys hohet se zj arri ka rënë aksi denta lisht. Grupi he timor po kryen veprimet e mëtejshme për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.