Një ak sident tra gjik është shë nuar së fundmi në Tiranë. Një 10-vjeçare është përp lasur për vd ekje nga një auto mjet. E mi tura ka ndë rruar jetë në sp ital.

Njoftimi i pol icisë:

Më datë 17.01.2021, rreth orës 12:30, në rrugën “Njazi Meka”, mjeti me drejtues A. G., ka aks iden tuar ​këm bësoren e mi tur me inic iale A.P., 10 vjeçe, e cila si pa sojë e pla gëve të mar ra, ka ndër ruar je të në sp ital.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në Komis ariatin e Poli cisë Nr.4, për veprime të metejshme.

Grupi he timor dhe she rbimet e Poli cisë ndodhen në vendngjarje dhe po punojnë për sqar imin e rrethanave të ngjarjes.