Personi në foto është Elidon Xhaferri 40-vjeç që është lënë në b ur g pasi ab uz oi për dy vite me radhë me 12-vjeçaren në Ksamili.

40-vjeçari ka ab u zuar me vajzën e gruas, me të cilën ka edhe një djalë 9-vjeç. Vajza ab uz oh ej nga njerku që nga mosha 9 vjeçare. Në dosjen e saj bëhet me dije se 40-vjeçari e ka nisur duke e prekur në zonën in ti me, deri tek pë rd hun imi me forcë.

Në fillim ai nuk e ka pranar ngjarjen, më pas në ballafaqim me vajzën dhe nënën ai ka thënë se ka ndodhur dy herë dhe se nuk ishte i vetëdijshëm. Nëna e 12-vjeçares i ka kërkuar 40-vjeçarit që të zh dukej nga jeta e saj, ndërsa ai është shprehur se do të v r asë veten dhe është larguar.

Të nesërmen e ka takuar përsëri dhe i ka thënë se nuk mund të jetojë pa ata dhe i ka treguar se nëse nuk do ktheheshin bashkë ai do të pinte një ila ç dhe të helm ohej.