Një shqiptar është kthyer në hero pasi ka bërë një gjesët tri mërie dhe mirësie pasi një zjarr i madh shpër theu në një bllok banesash në Alby të Suedisë.

Shqiptari, bashkë me fqinjët e tij, nxituan të shp ëtonin një burrë, i cili kushte mbetur i bll okuar brenda shtëpisë së tij, e cila po përfshihej nga fla kët.

Fla kët që përfshinë zonën ishin shumë të mëdha dhe nëse fqinjët nuk do të ndërhynin me shpejtësi zjar ri mund të shk aktonte edhe vik tima.

Zja rri fillimisht kishte rënë në kuzhinën e banesave dhe më pas ishte shpërndarë me shpejtësi, ku brenda ishte një person.

Ishte shqiptari nga Tepelena, Kelman Qibini, i cili ishte futur i pari për të shpëtuar fqinjin.

Ai tregon:

Dëgjova nga jashtë që ai po bër tiste dhe hyra brenda fla këve. Nëse nuk do të ndërhyja dhe personi do të kishte vd ekur, do ishte shumë e vështirë të jetoja me këtë mendim”.

Qibini, së bashku me bashkëshorten e tij Matilda kishin vetëm tre muaj që ishin transferuar në zonë, por që tashmë janë kthyer në heronj të vërtetë.

Kelmani tregon se kishte hyrë brenda, por dera ishte e bll okuar. Më pas, tre fqinj të tjerë, që po hidhnin ujë nga dritaret i kanë ardhur në ndihmë për të nxjerrë personin e bl lokuar brenda.

Burri që jetonte në shtëpi pë soi dj egie të rë nda, sipas zj arrf ikësve, por edhe shtatë nga tetë fqinjët që nxituan ta ndi hmojnë për ta nxjerrë nga banesa duhej të shkonin në sp ital për shkak të thith jes së tymit.

Kelmani shprehet:

Ka qenë e vështirë të flemë sonte. Jam akoma i mër zitur nga ajo që ndodh. Unë ndoshta kam bërë atë që shumica e njerëzve do të kishin bërë në këtë situatë. Dhe ne ishim shumë fqinj që i ndihmuam”.