Njihen më shumë se 200 lloje kanc eresh, ku më të zakonshëm janë ai i lëkurës, mushkërive dhe gjirit. Ushqimi është thelbësor në parandalimin e kan cerit.

Por, një pjesë e tyre janë shumë të rrez ikshme për shëndetin. Hot dog-u është një nga ushqimet më të dashur për një pjesë të madhe njerëzish. Në Shtetet e Bashkuara më shumë se 7miliardë prej tyre konsumohen çdo verë. Ato u futën fillimisht nga emigrantët gjermanë në shekullin e 19 dhe që atëherë u bënë shumë të njohur.

Megjithatë, ajo që është vërtetuar është fakti që hot dog-u është shumë i rrez ikshëm për shëndetin. Prodhohen në mënyrë artificiale dhe nuk përmbajnë asgjë natyrale. Ato janë një përzieje e mishit të derrit, pulës dhe viçit. Në fakt, përgatiten me mbtetjet e këtyre përbërësve, si: koka, këmbët, indet dhe lëkurët e tyre me yndyrë.

Ato përzihen me sasi të mëdha kripe, nitrate dhe kim ikate të ngjashme duke dhënë një produkt përfundimtar. Shtohen poashtu aroma të ndryshme .Universiteti i Hawai paraqiti prova ku rezultatet ishin të tmer.rshme. Sipas tyre, konsumimi i këtij produkti rrit rrez ikun e shfaqjes së kan cerit pankr eatik deri në 67 për qind. Përdorimi i nitrateve dhe nitriteve rezultoi të ishte në sasi të mëdha, që janë shumë të rre zikshme për shëndetin.