Vëllai i Kristinës dhe Zhanetës që u vr a në nga Përparim Ademi në 31 dhjetor thotë se dy motrat kanë li ndur mbi 10 fëmijë që më pas janë sh itur në Greqi.

Sipas Bashkim Metanit, kishte një av okat që ndërmj tësonte shi t-ble rjen e fëmijëve. Ai thotë se motrat i treguan pak kohë para se të vdi snin. Sipas tij, nuk bëri de noncim sepse motrat ins istonin për shk ak të fr ikës.

Bashkimi tha se lajmin tra gjik e mori nga djali i njërës prej motrave: “Më telefonoi me video dhe më tha ‘I vr au! I vr au!’, pastaj mi tregoi me video motrat e vr ara në tokë. Ishte e tme rr shme. Mora direkt motrën tjetër dhe pastaj po li cinë”.

Vr a sja ndodhi në 31 dhjetor, pikërisht në katin e tretë të këtij pallati, në zonën e Astirit. Vi kt imat janë Kristina Bardhi dhe Zhaneta Metani.