Më datë 18.03.2021, rreth orës 23:30, në rrugën “Grigor Heba” ka rë në nga bal lkoni i banesës ku jetonte shtetasi A. N., 54 vjeç, i cili si pa so jë e pla gë e të marra ka ndërruar jetë.

Nga veprimet e kryera dhe pyetja e dëshmitareve, dyshohet se është rr ëz uar a ksid ental isht nga bordura e katit të katërt.

Materialet u referuan në Pro kuro rinë pranë Gjyk atës së Shk allës së Parë Tiranë, për veprime të mëtejshme.