Përpl asja e axhendave mes dy liderëve politik në vendin tonë gjatë vizitës së tyre në Elbasan ka sjellë edhe përpl asje mes simpatizantëve të tyre.

Të shumtë janë njerëzit që kanë dalë në rrugët e qytetit të Elbasanit për të festuar Ditën e Verës, por prania e politikanëve ka shtuar tens ionet mes mbështetësve të tyre, deri në përle shje fi zike.

Situata u ten sionua pasi disa qytetarë nisën thirrjet “Rama ik” dhe kjo u shoqërua me arrestime të menjëhershme nga ana e poli cisë.