Në Itali numri i të infe ktuarve dhe vik timave nga Covid-19 po rritet me shpejtësi, shtuar këtu edhe rastet që konfirmohen me var iantet e reja që janë në qa rkullim. Duke marrë parasysh këtë situatë, qeveria vendosir që të miratojë mbylljen e vendit nga data 15 Mars deri më 6 Prill. Dhe paraqet m asa më kuf izuese, si në lidhje me ngjyrën e rajoneve, me kalime të shumta në zonat e ku qe dhe portokalli; dhe në lidhje me mbylljet e planifikuara gjatë pushimeve të Pashkëve. Synimi i qeverisë do të jetë gjithashtu të mbyllë pushimet e Pashkëve: i gjithë vendi duhet të kalojë në zonën e kuqe në datat 3, 4 dhe 5 Prill.

Ministri i Shënde tësisë Speranza gjithashtu do të kishte deklaruar që rajonet e verdha (Siçilia, Kalabria, Lazio, Valle d’Aosta) duhet të kalojnë në brezin e rrez ikut portokalli. Nga ana tjetër, Sardenja duhet të mbetet e bardhë. Një dekret pritet për sot për të modifikuar masat kufi zuese duke futur bllo kime për bare dhe restorante, duke mbyllur shkolla dhe duke kufizuar hapjet e dyqaneve, parukerive dhe qendrave të bukurisë.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur