Një përp lasje mes presidentit Ilir Meta dhe policisë bashkiake është regjsitruar pak minuta më parë në zyrta e FRD-së. Shihet se ata janë përpla sur fizi kisht.

Gjithçka ka ndodhur pasi poli cia Bashkiake ka shkuar për të boshatisur zyrat e FRD-së. Meta ishte thirrur në takim nga kreu i FRD-së, Sali Shehu.

Pas kësaj ka ndodhur edhe përpl asja.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur