Një ngja rje e rë ndë u regjistrua javën e parë të janarit, të këtij viti në qytetin e Ferizaj në Kosovë, ku bom bula e ga zit brenda një restoranti shpë rtheu duke pl ago sur 44 persona. Ndërkohë, ditën e sotme është bërë me dije se 20-vjeçarja Fatime Haxhidema, e cila u dërgua për ku ri m më të spec ia lizuar në Turqi, ka ndë rruar je të si pa so jë e pla g ëve të marra. Lajmi është konfirmuar nga kryetari i Ferizajt, Agim Aliu, i cili ngus hëlloi familjen e të ndjerës.k

Më konkretisht, Aliu ka shkruar se:

Sot, jemi të gjithë të lë nduar, të gjithë me familjen e të ndj erës. Ferizaj, humbi një bashkëqytetare, familja më të shtrenjtën familjare e shoqëria e saj, një mike të çmuar. Lutemi që shpirti i saj të pre het në paqen e pafundme. Ngushëllime të sinqerta, familjes, miqve e të njohurve të të nd jerës.