Një ngjarje e rë ndë u shënua në mesnatë, në Gjirokastër, ku një makinë e OSHEE ka rënë në lumin Drino dhe si pa so jë kanë hu mbur je tën 2 elektricistët, Selfo Kallfa 52 vjeç dhe Ismet Isaraj 64 vjeç

Të dy elektricistët që hu mbën j etën tra gjik isht ishin me një provojë të gjatë në sektorin e energjisë. Selfo punonte në këtë sektor prej 34 vitesh, ndërsa Ismeti prej 22 vitesh.

Në foto dy vikt imat, Ismet Isaraj 64 vjeç dhe Selfo Kallfa 52 vjeç

Mësohet se këta të fundit ishin duke kaluar ne një ure te improvizuar me blloqe betoni, për te shkuar për një de fekt elektrik ne fshatin “Asim Zeneli”, por rrjedha e lumit merr përpara makinën e tyre dhe e dërgoi rreth 100 metra në distance nga kjo ure.

Banoret e zonës thonë qe kjo rruge kalimi me bl loqe ne lumin Drino është ndërtuar qe ne kohen e komu nizmit dhe se e përdorin vetëm gjate kohës se mire, kur lumi nuk ka shume pr urje.

Trupat e të dy shtetasve u nxorën nga polu mbarët e RENEA-s.