Ditën e sotme ka nisur shërbimi për pajisje me kar të ide ntiteti për të gjithë shqiptarët që jetojnë në Francë, ndërsa një ditë më parë i njëjti shërbim u çel në Suedi.

Ministria e Punëve të Jashtme njo fton gjithashtu se dhe shqiptarët që jetojnë në Gjermani nga dita e nesërme do të mund të aplikojnë për ID-në e tyre përmes portalit e-Albania.

Njof timi i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme:
“Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme njo fton se ka nisur sot shërbimi për pajisje me ka rtë ide ntiteti dhe pa saportë për shtetasit shqiptarë rezidentë në Francë.

Kujtojmë se i njëjti shërbim ka nisur ditën e djeshme për shqiptarët rezidentë në Suedi, ndërsa që prej ditës së nesërme më datë 04.02.2021, shërbimi për pajisjen me dokumente ID do të nisë edhe në Ambasadën shqiptare në Berlin. MEPJ fton të gjithë shtetasit shqiptarë të aplikojnë në portalin ‘e-Albania’, duke ndjekur udhëzimet e nevojshme”.