Pol icia e Tir anës ka arr estuar një të ri nga Kosova, i cili aku zohet se prej disa muajsh përndiqte moderatoren Luana Vjollca.

Ai është 29-vjeçari Ajdin Morina, i cili është pr angosur nga po licia e Tiranws në orët e para të mëngjesit të sotëm.

Sipas Oranews, Morina, nga Gjakova, kishte shkuar mëngjesin e sotëm në rrugën pranë banesës se Vjollcës, ku edhe është ar restuar në fl agrancë.

Sipas poli cisë së Tiranës, i riu e përn diqte në mënyrë të vazhdueshme moderatoren, ndërsa kjo e fundit e ka den oncuar edhe në maj të 2020 se e përnd iqte dhe e ngac monte prej disa muajsh.

Noftimi i Po licisë Tiranë:

Speci alistët për Heti min e Kr imit në Komis ariatin e Poli cisë Nr. 1 bënë arre stimin në fla grancë të shtetasit A. M., 29 vjeç, banues në Gjakovë, Kosovë, pasi në mënyrë të vazhdueshme ka përnd jekur një shtetase.