Ngjarjet që ndodhën mbrëmjen e djeshme në “Përputhen Pr ime” shtynë prod uksionin të merrte një vendim të papritur.

“Do të përjash tohen të gjithë ata që bëjnë bu llï zëm në stu dio, pa përjash tim të gjithë konk urrentët që thonë te rma bu liste, do të la rgohen,” tha mode ratorja Bora Zemani.

Ky vendim u mor menjëherë vetëm pak sek onda pas lar gimit në lot të Melisës nga stu dio. Deb ati i ash për me Elvisin, bëri që ajo të linte stud ion duke q arë.

Elvisi e kri tikoi Melisën si një prej pe rsonave të parë që sapo kanë hyrë kanë bërë bu lïzëm. “Mos bëj kot se ti je e para që sa ke hyrë këtu ke bërë bul izëm, sa hyrë më ofe ndove di rekt,” tha Elvisi.