Përgjatë ditëve të fundit, numri i të infe ktuarve me Koro navirus është rritur ndjeshëm. Mbi 800 ras te të reja pothuajse çdo 24 orë.

Nga kjo, është e natyrshme të lindë pyetja: “A do të rikthehet kar antina?”. Pikërisht për këtë është pyetur Rama gjatë një konf erence për mediat. Ai tha se nuk po mendohet për një mby llje të dytë, por qytetarët duhet të respektojnë rregullat.

“Nuk janë numra që nuk i prisnim, por duke u mbyl lur nuk është se ikën Koro navir usi, thjesht eks pozimi është më i vogël. Ama nuk mund të rrimë mbyllur sepse është e pamundur. Strategjia është të ecim me ku jdes, duke iu thënë njerëzve të bëjnë atë dr eq detyre të zbatimit të masave të thjeshta”, u shpreh Kryeministri.