Blogerja e njohur Linda Dido, e ftuar mbasditen e djeshme në emsionin ‘Rudina’, nuk ka folur këtë herëpër tre ndet e fundit të modës, por ka rrë fyer momentin e saj më të vështirë në je të, nda rjen nga j eta të nënës së saj për shkak të C ov id-19. Një nda rje e parakohshme nga jeta që ka lënë një dhi mbje të madhe tek ajo, por mbi të gjitha ka lënë dhe shumë kujtime pas që ajo do t’i ruaj gjithmonë.

“Kishte një temperaturë 37, pasi morëm përgjigjet e testit kontaktuam një mjek spec ialist dhe i dha një kurë inte nsive dhe vumë re që mami pati goxha përm irësim. Pasi bëmë një kontroll të dytë, kishte një pre kje të papërfillshme të mushkërive. Por gjatë asaj kohe na u inf ektua dhe babi në shtëpi. Babi e pati vi rozë sepse e kishte marrë nga mami dhe ishte kapur m shpejt sesa mami.”

Ajo tregon se dhe kur situata e prindërve të saj u përke qësua, vendosi ti mbaj në shtëpi, duke i sigu ruar vetë apa ratet e oksigjenit, që kushtonin 2100 euro.

“Mamaja më thoshte: “Linda çfarë do bëjmë”, i thashë çfarë të kesh ti dëshirë. Tha unë dua të shkoj në spi tal se ndoshta atje kanë diçka më shumë për mua dhe këtë bëmë. Pen gu im ishte se i thashë që do bëjmë analizat dhe do të të nxjerri. Pasi kontaktuam me mj eken tha e ka një pë rqi ndje jete këtu, nëse do e merrni në shtëpi do ju nge let pe ng për tërë jetën, por mua prap p eng më ka nge lur, nuk është se ma ka lehtësuar kjo gjë.

Këto janë prot okol let që janë në gjithë botën. Është tr aumë për mua. Vde kja e saj vetëm atje që ishte tra umë dhe për atë se ma thoshte shpesh që nuk e di se si mund të vd esin ata njerëz atje vetëm, pa pasur dikë në krah dhe kur më thonë bëhu e fortë, nuk e gjej dot forcën.”