Pas vendimit ar rest me bu rg për sanitaren e “Shefqet Ndroqit”, Tire Alldërvishi, që u hoq si infe rmiere duke marrë 8 milionë lekë të vjetra vajzës së një pac ienteje me Co vid, ditën e sotme ajo ka kërkuar lirinë në Gjyk atën e Ap elit.

Ajo ka thënë se ka qenë e sh truar në spi tal pasi ka qenë e inf ektu ar me Co vid-19.

Më tej ajo ka thënë se ende nuk është neg ativ izuar, për pas ojë përbën rre zik për të inf ektuar të tjerë në qeli.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur