Të tjera dës hmi vijnë nga familjarë të pacientëve që kanë hum bur jetën për shkak të koronavirusit në spi talin “Shefqet Ndroqi”. Mbaresa Crroj tregoi këtë të premte në emisionin “Stop” se ka harxh uar 4 mijë Euro për të shë ruar babain, por ky i fundit fatk eqësisht ndërroi jetë.

Crroj mendon se babai i saj ka ndërruar jetë për shkak të pak ujdesisë. Ajo pret endon se ai nuk është ushqyer dhe nuk i është dhënë të pijë ujë. Përveç kësaj sipas saj ai është lënë edhe i pa pastruar.

Ajo deno ncoi një pjesë të stafit shëndetësor pasi sipas të cilës kërkonin para. Crroj tregoi se edhe ajo ka pasur kontakt me sanitaren Tire Alldervishi. Sipas den oncueses, sanitarja i ka kërkuar 50 Euro vetëm që t’i rruante babain.

Mbaresa Crroj: Ajo shoqja… Ani, që unë e respektoj si motrën time, aty tek hoteli jemi bërë si motër e vëlla pavarësisht, se nuk kam lidhje me asnjërin, të bënte vetë puna nga e k eqja aty… Ajo vinte çdo ditë me portofolin plot me lekë.

Dhe shoqja, që është arr est, ajo Tirja aty, një natë ka fol me mua dhe më kërkoi 50 euro për t’i rru ar babit fytyrën edhe çfarë tjetër, mos e ki pr oblem “ta laj unë, ta shpëlaj unë”. Shkoj e marr një bat anije aty me 2 mijë lekë dhe ja ndërroj çdo ditë. Gjëja, që më jepte më ne veri është, që ato të së murët atje, marrin rrobat nga jashtë, batanije me sëm undje pa larë, t’ua vejnë të sëm urëve nuk është mirë, se neve po luf tojmë Co vid, meqë Co vid është aty. Ne kemi har xhuar shumë le kë.

Unë kam pasur 4 000 euro, plus të miat e të vëllait… Nuk jemi kursyer, nuk jemi kursyer për asnjë gjë, asnjë gjë vetëm, se të bëhesh babi më mirë kap e jep, se 5 000 lekshja dhe 10.000 lekshja o shpirti im, atje nuk janë asgjë. Aty nuk hante bukë, nuk hante bukë 5000 lekshe-10.000 lekëshe. Dinë infe rmierët, e dinë shumë mirë se kush, nuk dua t’i bëj  dëm asnjë njeriu, po infer mierët vetëm, vetëm ato e dinë, se kush ka marrë lek ë, kush e ka parë babin tim. Babai im ka ik vetëm nga paku jdesia. Ai nga 98 kg burrë, 98 kg burrë, erdhi 40 kg. Këm bët e atij, p ulpat e atij nuk shik oheshin. Është normal, që Co vid e ka bërë atë punë, punën e saj, poooo… ai kishte vd ekur edhe për bukë dhe për ujë… Aty brenda në sp ital, aty brenda vidh en ila çe. Ne kemi blerë shumë ila çe, shumë ila çe, si unë edhe të tjerët…vidhen dhe ila çet e të sëm urëve.

Unë babin një ditë e kam gjetur pa larë pa ndërruar, i kishte hipur më fal për shprehjen, pisl ëku deri në kapuç. Edhe kur e them këtë, e di ajo që e ka larë babin tim. Atë ditë, 5 herë ia kam kërkuar pizhamet, të gjithë ndërresat të m’i nxjerrin përjashta. Po a rri njeriu, një i së murë me Covid me pulm one të cop ëtuar, me mushkëri të cop ëtuar, të rrijë në pisllëk dhe uri në deri në ka puç? Ky është spitali i Co vid..!

Crroj është gati, që versionin e saj ta dësh mojë para drej tësisë./tvklan.al

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur