Marie Gjura është vajza 22 vjeçare nga Librazhdi, e cila h umbi je tën pak ditë më parë në Selanik të Greqisë.

Ajo u rapo rtua në media më herët se ra nga një lar tësi në banesën e saj gjatë netëve të ndë rrimit të viteve dhe mori lën dime të rë nda.

Pavarësisht ndihmës së mje këve, ndë rroi jetë në spi tal, 10 ditë më vonë.

Pati rapo rtime të ndryshme mbi mo tivin, megjithatë ato mbeten të pakonfirmuara.

Familjarët, të afërm morën ngus hëllime të shumta nga komuniteti shqiptar në Selanik dhe Librazhd, të cilët mbetën pa fjalë nga kjo fatke qësi e madhe, që i mori jet ën në lule të rinisë 22-vjeçares nga Librazhdi.

Shtyypini videon ne vijim dhe prisni pak per tu shfaqur