Puntata e djeshme në “Përputhen”, moderatorja Bora Zemani deklaroi se Tea është pezulluar nga emisioni, për shkak të vonesës së saj.

“Ajo shpesh ka shfaqur pakorrektësi në fakt, në të gjitha oraret që kemi lënë për të regjistruar emisionin. Ka ndodhur dhe që vjen dy orë apo më shumë me vonesë dhe të gjithë ne, apo i gjithë produksioni presim vetëm Tean. Për këtë arsye ajo do të jetë e pe zulluar nga emisioni”, tha Bora.

Por vetëm një ditë më pas, produksioni ka vendosur ta rikthejë Tean, e cila ishte e pranishme sot.

Tea kërkoi ndjesë, du ke rrë fyer se pr oblemi i vonesës e ka shoqëruar përgjatë gjithë jetës.

“Justifikim për vonesat e mia nuk ka, nuk e bëj me që llim, thjesht kam pak pr obleme me zgjimin në mëngjes. Madje edhe kur kam lindur kam dalë 2 javë me vonesë. Shpesh gjatë gjimnazit kam rrez ikuar të përjashtohem, edhe në punë kam pasur pro bleme. Nuk e di si ia dal të bëhem gjithmonë vonë. Nuk do përpiqem ta justifikoj veten. Ju kërkoj ndjesë të gjithëve”, tha Tea.