Nostradamusi është vlerësuar si parashikues i saktë i ngjarjeve të ndryshme botërore, përfshirë ngjitjen në pushtet të Hitlerit dhe su lmet e 11 shtatorit.

Nostradamus' terrifying predictions for 2021 from brain chips in soldiers to asteroid hitting earth - Daily Record

Natyrisht, me parashikimet e tij të shkruara shumë kohë më parë, ato janë tepër të paqarta, që do të thotë që ju mund t’i interpretoni si të dëshironi, por megjithatë, këtu është një përmbledhje e disa prej gjërave që Nostradamus besohet të ketë shkruar për vitin 2021

Së pari, ne mund të përballemi me një apo kalips zo mbie, sipas ‘Yearly Horoscope’, duke paralajmëruar ‘të kë qija të mëdha’. “E gjithë bota do të marrë f und“, shkroi ai. Ai gjithashtu paralajmëroi se ‘pas tel asheve të mëdha për njerëzimin, një më i madh është përgatitur, përballja me urinë’.

Krahas urisë dhe zo mbie, 2021 do të jetë një vit i keq edhe kur bëhet fjalë për kat astrofa natyrore, sipas Nostradamus. Ai besoi se do të duhet të përballemi me st uhi të ashpra, një asteroid që do të go dasë Tokën po afrohet dhe një tërmet i madh pritet të g odasë SHBA.

Nostradamus - Predictions, Life & Facts - Biography